SPONSORER I SIGMA SWIM BIRKERØD

Her ser du vores Stjernefest sponsorer. Klik på deres logo og læs mere.
 
 
       
     


Stjernesponsorer i Sigma Swim Birkerød 2013 - alle vores private Stjernesponsorer:
 
Johnny Vallentin Karen Føyn Annika Lund HH Wahlstrøm Jane Svejgård Pedersen
Inge Svejgaard Pedersen Annelise Brems Lise Lotte Erichsen Mürvet Sahin Thomas Lund
Moster Birgit Ulrik Føyn Winnie G Christensen Morten Tolsgaard Jensen Gitte Minus
Fam Hvitved Mormor og Abby Dorte Frost Jytte Hansen Ole Polivander Hansen
Lotte Johansen H & G Hoffmann Alice Nielsen Rasmus Dalsgaard Charlotte Thrane
Nina Ross Annette Kleisdorff Christian Buch Lisa Rekling Katrine Staal
Helle Bundgaard Knud Beck Annette Skov Andersson Annette Johansen Else Marie & Jørgen Nielsen
Ana Rekling Anette Muff Claus Blem Bo Reidel Lise Reidel
Ellen Skjerning Helle Bergqvist Yvon & Jørgen Gorm Hansen Farmor og Farfar Kristian Heunicke
Anne Dorte Fæster Inge Bondo Arne Bondo-Andersen Marie Louise Rosendal Martin Bøjer
Rasmus Lund Karen Clayton Mogens Hovgaard Svend Gjerløv Pernille Laage-Thomsen
Preben Qvist-Sørensen  Lene Skov Andersson  Grethe Andersson  Lorey og Erik Hansen  Jørgen og Bente Truelsen
Henrik & Ingeborg Nielsen Degn  Lene Roed Olesen  Mie Eggers  Kirsten Truelsen  Martin Bengtsson
 Grethe Hansen  Ingolf Hansen  Susanne Ryding  Jeanette Gorm Hansen  Aage M Hansen
 Nina Grut  Oliver Damsbo  Mogens Rekling  Kirsten Staal  Thomas Vinther Andersen
 Jesper Nielsen  Ingelise Vinther Andersen  Suppestegogis  Vivi Dam  Annegrete Wulff
 Farfar og Farmor Boutrup  Jacob Joensen  Familien Joensen  Thomas Baltzer Joensen  Henrik Andersen 
 Rikke Ross  Ole Ross  Oldemor, Farmor og Farfar Andreas Karberg  Birthe Krüger 
 Karen Gjerløv  Mads Gjerløv  Lone Andreasen  Dorte Bergqvist  Michael Bøjer
 Mogens Uno  Else Joensen  Rikke Bundgaard  Rene Baht-Hagen  Niels Grundtvig
 Catharina Eggers  Margareta Eggers  Lærke A Bregenhøj  Helle Wahlstrøm  My Olander
 Aase Baltzer Knudsen  Jan Eg Pedersen  Nina Bregenhøj  Dina Enggard  Anne-Marie & Ole Knudsen
 Tonny Dalhøj Poulsen  Karen H Christensen   Lisa & Lars Sandager Ramlov  Inger Lise Schiellerup  Lene Paulsen
 Pelle Grønberg APS  Randi Jørgensen  Marie Nommesen  Ulla og Gert Schiellerup  Gerda og Hans P. Nissen
 Alex Nielsen  Karin Melbin Blakset  Karina Eg  Hanne Fritzbøger Rau  Bente Nørkjær
 Anette Nyby  Inger & Arne Terkelsen  Søren Rasborg  Birthe Viggaard  Camilla Vang Jensen
 Ulla Groth  Nicklas Schiellerup  Benjamin Holst Kjeldsen  Flemming Riber  Grith Erichsen
 Jørgen Kleisdorff  Vinnie Haldbo  Margit E. Kjeldsen  Ricco Boyer  Carsten Bregenhøj
 Maria & Janne fra Finland  Annikki & Onkel Carsten  Augusts Bedstefar  Sanne Veidner  Farmor og Farfar Friis
 Finn Døssing  Bechmann  Peter Nommesen  Monica Neesgaard  Willie og Jette Glatz
 Torben Nielsen  Martha Nielsen  Valdemar Svane Vergereau  Familien Vergereau Ken Riishede 
 Claus Hersum Jørgensen  Gulbrit Hartvig  Lotte Friis-Andersen  Morten Stig-Nielsen Annette Jensen 
 Torben Holm  Susanne Heunicke  Jim Freisleben Schmidt  Charlotte Schmidt  Moster Mille
 Michael Mortensen  Rasmus Jørgensen  Ove Mortensen  Merete Rørbæk  Louise Eldam Philipsen
 Marianne van Berkel  Lilian Clayton  Jens Liisborg  Mads' fanklub  Astrids fanklub
 Dorthe Jensen  Maria Mortensen  Helle Refsgaard Amstrup  Trine Ølshøj  Mads Emil Jacobsen
Natalia Auer  Inga Nørby